Онлайн дистрибуция

Собствен канал за директни онлайн резервации

Генерирането на директни онлайн резервации помага за увеличаване на печалбата на хотел чрез намаляване на комисионните към различните канали за резервации. Инструментът позволява правенето на резервации директно чрез уебсайта на хотелa. Собственият канал за директни резервации се отличава с това, че предоставя моментално потвърждение на резервацията и автоматично обновяване на подадената заетост във всички онлайн дистрибуционни канали, посредством директната връзка с каналния мениджър. По този начин се избягва непрофесионална ситуация с дублиране на стаи.

Защо този софуерен инструмент - канал за директни онлайн резервации е полезен за бизнеса?

 • Доказан на световния пазар интуитивен и удобен за работа интерфейс;
 • Достъпни и гъвкави ценови модели на работа;
 • Безплатно конфигуриране на клиентски профил и безплатно начално обучение;
 • Качествено клиентско обслужване и на български език;

Канален и ревеню мениджър
Channel & Revenue manager

Всеки хотел има нужда от софтуер за онлайн резервации, който да позволява лесното и ефективно управление на всички интернет дистрибуционни канали (OTA). Каналният мениджър е софтуерно решение, което помага на хотелиерите да управляват всичките си канали от едно място. Той включва функционалности като управление на наличност за всички канали, цени по периоди, промоции, ценови пакети, управление на резервации, връзка с клиентите, пълен контрол над каналите за резервации – Booking, Expedia, HotelBeds и още над 400, поддържането на детайлна и актуална статистическа информация и други.

Защо този софуерен инструмент – канален и ревеню мениджър е полезен за бизнеса?

 • Неограничен избор от OTA, GDS и CRS (над 400);
 • Клауд базирана система;
 • Интеграция със системи за управление на хотели (PMS);
 • Интуитивен интерфейс;
 • Данни за конкурентите;
 • Показатели за ефективност на хотела;
 • Детайлна информация за всички резервации;
 • Неограничени възможности при управлението на всякакъв тип информация;
 • Пълна и систематизирана информация от всички канали на едно място;

Инструмент за управление на приходите
Price Shoper

Този инструмент помага на хотелиерите бързо да сравняват цените и ценовите тенденции, спрямо определени конкуренти за определен период от време, използвайки данни от различни дистрибуционни канали (Booking, Expedia, HRS,Trivago и други). С този софтуер може да се наблюдава какво се случва на пазара само с няколко клика.

Защо този софуерен инструмент за управление на приходите е полезен за бизнеса?

 • Следене на всички промени и тенденции в ценовата политика на конкурентите;
 • Данни от различни дистрибуционни канали;
 • Анализ на вашата ценова политика, спрямо останалите играчи на пазара;
 • Анализ на вашата позиция в различните онлайн дистрибуционни канали (номер на страница, рейтинг);
 • Контрол на ценовите равнища;
 • Предефиниран анализи;
 • Анализи в реално време;
 • Моментен репорт;

GDS директна свързаност

Така се получава достъп до над един милион травел агенции в цял свят, които ползват GDS и още милиони клиенти, използващи техните сайтове.

С какво още допринася за бизнеса тази директна свързаност?

 • Включени настройки и интегриране;
 • Достъп до корпоративни клиенти и консорциуми;
 • Достъп до компании за организиране на събития;
 • Ежедневно управление на CPC кампания;
 • Анализи и доклади;

Ако имате нужда от допълнителни пояснения и безплатна консултация, ще се радваме да ви помогнем!

Свържете се с нас