Онлайн маркетинг

Изработване на Онлайн стратегия

PPC реклама в интернет Онлайн маркетинг стратегия

Ефекивната онлайн маркетинг стратегия в ХоРеКа помага за насърчаване растежа на бизнеса с подходящите похвати за дигитален маркетинг и ефективно интегриране на офлайн кампании.

Могат да се повишат приходите, да се ангажират клиентите и те да се превърнат в лоялни, да се привлекат нови и да се повиши заетостта във всеки HoReCa обект. За да може да се отговори ефективно на конкуренцията в бързо променящия се дигитален свят, е нужно да се стъпи на здрава стратегическа основа, KPIs и правилно планирани цели. Добре премислените маркетинг тактики и действия способстват разработеният маркетингов план да бъде по-ефективен. Изграждането на бранд идентичност и разпознаваемост на марката са от огромно значение.

Съвременните маркетинг 3.0 тенденции в хотелската и ресторантьорска индустрия препоръчват да се използат различни рекламни кампании, кореспондиращи с емоциите на клиентите, изграждане на бранд идентичност и разпознаваемост на марката, промоционални кампании, интегрирани с онлайн промотиране на BTL рекламни стратегии и реализиране на фирмени събития, изготвяне на анализи с Google Analytics, реклама с Google AdWords, Facebook Ads, YouTube Ads и други.

В днешния дигитален свят на ХоРеКа сферата всеки бизнес се бори за по-добро онлайн позициониране, защото това пряко означава и повече клиенти. Ключът за успех тук са изяснени още в началото мисия, визия, цели, таргет аудитория, ефективен маркетинг микс. Така може да се изгради цялостния образ на един печеливш бранд.

Оптимизация в социални медии

64% от клиентите проверяват страницата на хотела преди да направят резервация

Оптимизация в социални мрежи Оптимизация в социални мрежи

Вече не е мода, а необходимост всеки представител на HoReCa сферата да бъде заедно с клиентите си навсякъде и по всяко време. Нужно е да се превърнат в последователи, които ще се върнат отново. Може би тук правилните въпроси са дали се различавате от конкурентите си визуално? Замисляли ли сте се защо едни хотели са по-добри от други в онлайн позиционирането на си?

Маркетингът в социални мрежи или поддържане на професионална комуникация в социалните мрежи, управление на реклама в социалните мрежи, SEO, SEM, реклама във Facebook, реклама в YouTube, реклама в TripAdvisor и други могат да помогнат на бизнеса да бъде възприеман по правилния начин от публиката и пряко и ефективно да увеличи резервациите и клиентите ви.

Управление на Онлайн репутация Онлайн репутация

Тук съвременният подход в туристическата индустрия е да се ангажират сегашните гости, за да се увеличат бъдещите резервации. Нужно е гостите ви да ви харесват още от първия контакт с бизнеса, а добрата онлайн репутация гарантирано ще ви помогне да го постигнете. Мощното оръжие за покосяване на конкуренцията всъщност се казва онлайн репутация. Всеки хотел или заведение е препоръчително да обръща внимание именно на нея.

Ако искате успешен бизнес в дългосрочен план, ето някои предимства от добре управлявана онлайн репутация в ХоРеКа:

  • Навременно отговаряне на ревюта, което подобрява рейтигът в Booking, TripAdvisor и други OTA канали;
  • Оптимизиране на съдържанието в онлайн пространството;
  • По-добра оптимизация, по-добро класиране, засилване на популярността;
  • Мониторинг на ревюта, което подобрява справянето с негативни коментари;
  • По-лесно вземане на управленски решения, на база реалната обратна връзка на гостите;
  • Разпознаване и оценка на проблеми, избягване на кризи;
  • Стимулиране на гостите да оставят ревюта, когато са доволни и повишаване на рейтинга на обекта;
  • Създаване и поддържане на положителен имидж за бизнеса;
реклама в социални мрежи медии

81% от клиентите се доверяват на репутацията на хотела и мненията на предишни гости в онлайн и социални платформи

онлайн маркетинг за хотели и ресторанти

създаване на блог и бюлетин Блог и newsletter

Успешният имейл маркетинг може да е най-ефективният инструмент за изпращане на оферти и превръщане на потенциалните клиенти в постоянни и верни на вашия бранд. Продажбите чрез content маркетинг в блога и редовен имейл бюлетин са един от най-силните онлайн маркетингови инструменти. Този метод на маркетиране дава бързи и положителни резултати, спрямо вложените ресурси. Маркетинг чрез собствено качествено съдържание (content marketing), ефективен и ефектен копирайтинг без излишни изкуствени рекламни фрази и слогани, визуален и функционален имейл маркетинг, а не СПАМ, по-добро позициониране на вашия сайт и бизнес в интернет ще спомогнат да бъдете сред ценените и препочитани HoReCa брандове от настоящите и новите клиенти.

Ако имате нужда от допълнителни пояснения и безплатна консултация, ще се радваме да ви помогнем!

Свържете се с нас